Vzgoja najstnika – 5 zlatih pravil

AvtoricaVesna Ravnikar

FotoMatheus Ferrero, Unsplash

Thumbnail
6 min
  • DELI

Sodobno starševstvo terja obsežen niz veščin, ki se jih je treba učiti in jih nadgrajevati. Z drugimi besedami, opremljeni moramo biti z raznovrstnim sodobnim orodjem, da bomo učinkoviti in bomo otrokom znali pomagati odrasti. Ne pozabimo, da je v najstniških letih vloga staršev neprecenljiva, svet pa dokaj zapletena reč, zato se poskušajmo opremiti s čim več informacijami, v knjigi Najstniki poudarja priznana hrvaška psihologinja dr. Ana Kandare Šoljaga in ponudi 5 zlatih pravil.

1. Bodimo zavesten zgled

Starši smo zgled svojim otrokom v dobrem in slabem ter najvplivnejši učitelji, kar jih bodo kdaj imeli. Leta in leta nas opazujejo, kako se odzivamo, kadar smo srečni, in kako, kadar nas kaj vznemiri. Naše vrednote in vedenje jih zelo oblikujejo ves čas otroštva vse tja do najstniških let, pa če se tega zavedamo ali ne.

Seveda bodo zlasti pozneje na otroka, tedaj že najstnika, vplivale tudi druge osebe, a tega vpliva ne bomo mogli nadzirati. Zelo pomembno je, da se zavedamo, kako zelo s svojim zgledom vplivamo na najstnikove možgane v času intenzivnega razvoja.

2. Ločimo otroke od sebe

Modro reklo pravi, da sta za starše najpomembnejši nalogi: da imajo otroke radi in da jih pustijo oditi, ko je čas za to. Zdi se, da je slednje veliko težje od prvega. Toda sposobnost, da otroka ločimo od sebe kot samostojno osebo, je pogoj za ustvarjanje drugih zdravih odnosov v njegovem življenju. Ta del je posebno pomemben tudi pri usvajanju skrbi za samega sebe, ki jo bo otrok v življenju potreboval.

Ne moremo namreč vedno za vse skrbeti starši in otroku vselej ponujati zavetje. Otrok se mora znati razvijati ločeno od nas, da bo lahko celovito razvil svojo osebnost. To ne pomeni, da ga zanemarjamo ali da ga zapustimo. Pomeni pa, da mi nismo naš otrok in da naš otrok ni mi. Bolj ko otrok odrašča, manj nadzora in vpliva imamo starši. Ta proces otrokom omogoča, da se osamosvojijo.

3. Otroke spoštujmo

Raziskave dosledno kažejo, da imajo najstniki, ki spoštujejo starše, manj problemov in da se znajo bolje spopadati s stresi najstniških let. Spoštovanje je temeljna sestavina vsakega dobrega odnosa in zagotovo tudi temeljna sestavina dobrega odnosa med starši in najstniki, in sicer na obeh straneh.

Spoštovanje pomeni sprejetje tega, da imajo tudi otroci pravico do lastnega dostojanstva in lastnega mišljenja ter pravico do lastnih napak. Enako kot mi. Spoštovanje je dvosmerna cesta. Če spoštujemo svoje otroke, bodo tudi oni spoštovali nas.

4. Komunicirajmo

Pri današnjem življenjskem ritmu je lahko nehati komunicirati. Še opazimo ne, da se nam je to zgodilo. Najstnikom se zdi, da starši postavljajo vedno enaka vprašanja brez prave želje po komuniciranju (Kako je bilo v šoli? Kdaj imaš trening? Ali imaš dežnik?).

Čim več se moramo sporazumevati, posebej pa negujmo pogovor v živo; z otroki se pogovarjajmo čim pogosteje. Načnimo različne teme: govorimo o čustvih pa tudi o stališčih svojih otrok, o njihovih sanjah in o številnih dogodkih okrog nas. V pogovoru otroke učimo, da ubesedijo notranji svet. Otroci, ki znajo čustva izražati z besedami, nimajo potrebe, da bi se tepli in svoje argumente dokazovali z močjo mišic.

5. Poskrbimo zase

Najstniška leta zahtevajo veliko naše energije in angažmaja. Biti dober oče ali dobra mama pomeni, da v tem pomembnem življenjskem obdobju, ki ga prestaja naš otrok, intenzivno skrbimo zanj.

Podobno tudi v najstniških letih svojih otrok ne pozabimo, da moramo najprej poskrbeti zase, da bomo lahko poskrbeli za otroke. In mislimo na to, da bodo najstniške tegobe, ki jih prestajamo, zagotovo minile (čez leto ali dve).