Jezikovne šole v tujini

Thumbnail
4 min
 • DELI

Učenje oziroma znanje tujega jezika je razlog, zaradi katerega se mladostniki oziroma njihovi starši odločajo, da jih bodo poslali v jezikovno šolo v tujino. Takšna izkušnja otrokom prinese veliko več kot samo učenje jezika. Jezikovno znanje, ki ga posreduje učitelj v razredu, je, če je ta še tako dober, postavljeno v umetno okolje. To je dobro, ker ni motečih dejavnikov, hrupa, ker so učenci v izoliranem okolju in ker je koncentracija pri pouku večja. Vendar sta kakovost in uporaba pridobljenega znanja v praksi pogosto slabša, saj se ga težko prepričljivo prenese v vsakodnevne situacije.

Pot k samostojnosti

Na jezikovni šoli v Veliki Britaniji se znanje poglablja in izpopolnjuje ves dan, dopoldan pri pouku in popoldan pri različnih organiziranih dejavnostih. In prav popoldanska druženja v naravnem okolju so najbolj zanimiva, spontana in pristna. Otroci so motivirani, saj prek sproščenega pogovora z vrstniki iz različnih krajev sveta navezujejo tudi nova prijateljstva in tako spoznavajo tujo kulturo in narode.

Ob vrnitvi otroka iz jezikovne šole starši velikokrat presenečeni ugotovijo, da so otroci izgubili strah pred govorjenjem, da vse raje uporabljajo jezik, ki so se ga učili, brez strahu, da bi delali napake.

Obisk jezikovne šole v tujini za marsikate­rega otroka pomeni, da je prvič dalj časa ločen od staršev. Vendar je to pot, na kateri postaja samostojnejši, čeprav ni nikoli pre­puščen samemu sebi. Zaradi novega okolja in različnih kultur mladostnikov, ki prihajajo z različnih delov sveta, so ti izpostavljeni drugačni socializaciji kot doma, kar pa je pot do samozavestnejšega odzivanja na svet in predvsem spoznavanja drugačnosti.

Pomoč spremljevalca

Spremljevalec, ki je s skupino tečajnikov ves dan, se poskuša čim manj vmešavati v njihovo življenje, je bolj tako imenovana varnostna blazina v ozadju, ki se pojavi le, ko je res nujno. Tu se nekateri naučijo prvič postaviti zase in si tako pridobijo potrebno samopotrditev in pozitivne izkušnje.

Če pa pride do stisk, zaradi domotožja ali krivic, ki se lahko zgodijo, je spremljevalec tisti, ki pomaga. In sicer tako, da se nemudoma odzove in uredi morebitne težave. Pred­vsem pri mlajših tečajnikih je spremljevalec pogosto v vlogi nadomestnih staršev, brata, sestre, pa tudi prijatelja in zaupnika, svetovalca.

Najpomembnejše je, da mla­dostnik ve, da je z njim nekdo, ki ga lahko prosi za pomoč, če jo potrebuje. Pa čeprav gre le za občutek varnosti. Na začetku je spremljevalčeva vloga usmerjena pred­vsem v predstavljanje novega okolja, tujih navad, kulture, dežele, prebivalcev, hrane, cen, seznani jih z izleti in dejavnostmi v šoli.

Spremljevalec iz ozadja spremlja dogajanje v šoli, je nenehno v stiku z učitelji, se po­govarja z otroki, preverja, če so zadovoljni. Če kdo po uvrstitvenih testih ni uvrščen v pravilno skupino in se tečajnik noče sam izpostaviti, je spremljevalec tisti, ki takoj ukrepa. Če opazi, da se tečajniki kljub nava­dno pestremu izboru popoldanskih dejav­nosti teh ne udeležujejo ali se dolgočasijo, se pogovori z udeleženci in mentorjem, ki je odgovoren za program dejavnosti v prostem času.

Kako reševati zagate?

Spremljevalec je vmesni člen, ki so­deluje tako s tečajniki kot s šolo in osebjem v šoli. Kljub vsemu je pred­vsem zaveznik svojih varovancev in skrbi, da se ti dobro počutijo, jih spodbuja in usmerja, tudi v tem, da poskušajo biti čim bolj samostojni.

Če pride do kakršne koli zagate, pomaga skupaj s tečajniki poiskati rešitev.

Vloga spremljevalca je zelo pomembna, zato je za uspešno izvedbo jezikovnega potovanja v tujino ključnega pomena, da skupino mladostnikov spremlja nekdo, ki ima izkušnje pri delu z mladimi in hkrati odlično pozna dejavnosti šole ter lokalne navade in običaje.

Spremljevalec mora redno oziroma vsaj pogosto spremljati mladino na potovanjih v tujino. Le tako bo lahko hitro in uspešno pomagal rešiti morebitne težave, kot so:

 • izguba dokumentov ali materialne − vrednosti,
 • usmerjanje tečajnikov, predvsem na − začetku, glede okolja, hrane, cen,
 • spremljanje mlajših tečajnikov zvečer − domov, če tega ne organizira šola (po večernih dejavnostih, ki jih organizira šola),
 • skrb, da se mladostniki udeležujejo − pouka in dejavnosti,
 • spremljanje tečajnikov na − organiziranih izletih,
 • spremljanje otrok v primeru bolezni ali − poškodbe do zdravnika,
 • če otrok res zelo slabo govori jezik, − sodeluje pri predstavitvi otroka družini, pri kateri ta živi, in pojasni, če je treba na kaj posebej opozoriti (veliko nesporazumov nastane prav zaradi napačnega razumevanja),
 • pomoč otrokom s posebnimi − alergijami in drugimi zdravstvenimi težavami (celiakija).

Spremljevalec je na voljo 24 ur na dan. Če je kaj narobe, otrok ve, da je ta zelo blizu (v istem kraju) in ga lahko pokliče kadar koli, čeprav gre »samo« za domotožje.

Kaj preveriti pred odločitvijo

Preden se odločite rezervirati jezikovni tečaj v tujini ali jezikovno potovanje, kot mu nekateri pravijo, v turistični agenciji Twin svetujejo, da preverite nekaj ključnih informacij.

 • Povprašajte, ali se slovenska agencija že dalj časa specializirano ukvarja z organizacijo jezikovnih potovanj in ali vsako leto izvedejo tudi vsaj nekaj potovanj za mladino.
 • Če agencija z isto šolo sodeluje že več let, so verjetno slovenski udeleženci s šolo zelo zadovoljni.
 • Ali šola sama izbira gostiteljske družine in ima z njimi tudi osebne stike? To je zelo pomembno, če pride do morebitnih težav, saj šola lahko takrat sama in hitro posreduje. Veliko šol namreč pri posredovanju gostiteljskih družin sodeluje z drugimi agencijami.
 • Ali ima otrok v kraju tečaja slovenskega spremljevalca in ali je ta že bil spremljevalec v isti šoli tudi prejšnja leta. Velikokrat je ustrezna in hitra pomoč tečajnikom odvisna prav od (ne)poznavanja šole. Vsaka šola in kraj tečaja imata tudi kakšno pomanjkljivost, ki jo lahko spremljevalec ob dobrem poznavanju delovanja šole pomaga rešiti oziroma preprečiti morebitne nevšečnosti, še preden se te zgodijo.

Ponudno lahko preverite tudi na www.twintur.com.