Proglas: družbeno angažirani oglas v Mladini

Thumbnail
  • DELI

Rubrika Proglas na uglednem mestu, na prvi notranji strani tednika Mladina, ozavešča bralstvo z ustvarjalnimi oglasi, posvečenimi aktualnim vprašanjem sodobne družbe, človeka in okolja, do katerih ne moremo ostati ravnodušni. V več kot 20 letih se je zvrstilo več kot 1000 izvirnih rešitev za predstavitev številnih žgočih tem.

SOS_Jernej Kejžar

Začetki

Tednik Mladina od leta 1997 na prvi notranji strani v rubriki Proglas objavlja ustvarjalne rešitve, s katerimi bralstvo ozavešča in opozarja na izzive sodobnega časa. Proglase pripravljajo v številnih domačih oglaševalskih agencijah, kreativnih studiih in univerzitetnih oddelkih.

Proglas Voda Blaž Razpotnik

Vsebina

V več kot 20 letih se je na strani Proglasa zvrstilo več kot 1000 izvirnih rešitev, katerih tema so bila številna žgoča vprašanja: otroci z roba, plastika, zasvojenost, ekološke katastrofe, mentalno onesnaževanje, tabletomanija, novodobno suženjstvo, voda, nasilje v šolah, plače, EU, podnebne spremembe …

Proglas Afrika Michal

Namen

Mladina s Proglasom usmerja pozornost na vsebine, ki terjajo družbeno angažiranost, predvsem z likovno (nebesedno) izraznostjo, odpira prostor in širi obzorja zainteresirani javnosti, ki se je pomembne družbene teme dotikajo in ji je vizualni način opismenjevanja blizu. Hkrati neguje platformo, kjer lahko na polno in brez omejitev zacveti ustvarjalnost domačih ustvarjalcev oglasov.

Proglas strah Luna TBWA

Priljubljenost

Po raziskavah o branosti Mladine se Proglas uvršča med prvih pet najbolj branih in cenjenih rubrik. Na Facebooku ima Mladinin Proglas številne zveste sledilce. Njegovo kakovost in prepoznavnost potrjujejo številne prejete nagrade ali priznanja, doma in v tujini, ter vabila na razstave proglasov v uglednih institucijah. Več razstav je bilo zunaj Slovenije, saj so ustvarjalne rešitve praviloma splošno razumljene ne glede na jezik.

Proglas vojne yin-young

Aktualno

Prav zdaj razstava proglasov gostuje na prireditvi Mesto knjige v Novi Gorici. Otvoritev bo v nedeljo, 2. junija, ob 18.30, v Novi Gorici (stavba Daimond na Trgovski ulici Bevkovega trga). Izbrane rešitve se nanašajo na migracije, dobrodelnost, številne ekološke teme, Afriko, vojne, medčloveške odnose in pohlep.