Berimo, berimo skupaj in uživajmo!

IlustracijaAna Zavadlav, iz knjige Molitvice s stopnic (Mladinska knjiga, 2016)

Thumbnail
3 min
  • DELI

Od 8. septembra do 8. oktobra je v Sloveniji čas za branje. Med mednarodnim dnevom pismenosti in koncem Tedna otroka® namreč poteka Nacionalni mesec skupnega branja.

Akcijo so zasnovali Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Častni pokrovitelj Nacionalnega meseca skupnega branja je Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, častno pokroviteljstvo nad pobudo pa je prevzel tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Akcijo pomagajo promovirati ambasadorji – vrhunski slovenski ilustratorji, nagrajenci Slovenskega bienala ilustracij. Z ilustracijami, ki upodabljajo različne situacije skupnega branja, so se akciji doslej pridružili Suzi Bricelj, Zvonko Čoh, Jelka Godec Schmidt, Marjan Manček, Matija Medved, Andreja Peklar, Peter Škerl in Ana Zavadlav.

Vsi pobudniki in mnogi podporniki bodo pripravili različne prireditve za otroke, za družine, za odrasle, za strokovne delavce. Pobudniki so v partnerstvu z Andragoškim centrom Slovenije pripravili spletni dogodkovnik za mesec skupnega branja, ki omogoča dostop do informacij o različnih dogodkih.

Za starše 

Poglejte, kaj se v tem času dogaja v vrtcu, na osnovni šoli, v splošni knjižnici ali kje drugje v vašem kraju: udeležite se pravljičnih ur in drugih bralnih dogodkov. Pripravite jih tudi sami! Berite otrokom v predbralnem obdobju in mlade bralce še posebej spodbujajte k branju! V družini si privoščite veliko branja in se pocrkljajte! Obiščite bližnjo knjigarno. Dogodke, ki se bodo odvijali v vašem okolju, boste našli v spletnem dogodkovniku!

Vzgojitelji v vrtcu in učitelji v šoli 

Udeležite se strokovnih posvetovanj na temo branja. Organizirajte različne bralne dogodke za otroke in odrasle, spodbujajte družinsko in medgeneracijsko branje. Vključujte neslovenske mlade in odrasle ter druge ranljive skupine. Sodelujte s krajevno splošno knjižnico, knjigarno in založbo. Povabite ustvarjalce.

Knjižničarji

Pripravite posebne bralne prireditve, npr. srečanje mladih bralcev – literarnih ustvarjalcev z vseh osnovnih šol, ki sodijo pod vašo knjižnico, kviz o poznavanju Ivana Cankarja med učenci tretjega triletja in udeleženci kluba starejših bralcev v vašem kraju, noč s književnimi junaki v knjižnici ...

Partnerji in sofinancerji